Blogg

Varemerkeregistreringsbevis

Varemerkesøknad nummer 2020/04199 ble levert 24. juni 2020 og ble registrert 08 under nummer 08. Kunngjøringsdag 2020-609535-2020. Det svenske patent- og registreringskontoret bekrefter at varemerket som er avbildet ovenfor er oppført i varemerkeregisteret med informasjonen som er angitt på baksiden av sertifikatet. Det svenske patent- og registreringskontoret 08-04-2020.

              Peter Strömbäck Generaldirektør Holder: Kashif Shahzad med Fybernots Rudeboksvägn 862 226 55 Lund Org.nr: 19790228-5332 Varer og tjenester: 24: Tekstiler til pynt; sengetøy og tepper. 27: Tepper av fibermateriale. Innvendingstid Hvis noen motsetter seg registreringsavgjørelsen, kan registreringen helt eller delvis trekkes tilbake. En slik innvending må være mottatt av PRV innen tre måneder fra datoen for kunngjøringen. En varemerkeregistrering er gyldig i ti år For søknader til og med 31: En varemerkeregistrering er gyldig i ti år fra registreringsdatoen. Etter det kan registreringen fornyes ytterligere ti år av gangen. En fornyelsessøknad kan sendes tidligst seks måneder før utløpet av tiårsperioden, og mot et høyere gebyr, senest seks måneder etterpå. Innen samme periode må gebyret betales. For søknader fra 12 / 2018-1: En varemerkeregistrering er gyldig i ti år fra innleveringsdatoen. Etter det kan registreringen fornyes ytterligere ti år av gangen. En fornyelsessøknad kan sendes tidligst seks måneder før utløpet av tiårsperioden, og mot et høyere gebyr, senest seks måneder etterpå. Innen samme periode må gebyret betales.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *